Poniżej przedstawiamy wybrane i zrealizowane przez nas szkolenia. Robimy to, aby mogli Państwo zweryfikować, czy były ciekawe i przyczyniły się do wzrostu kompetencji beneficjentów.

Kurs renowacji i stylizacji mebli

Zrealizowany dla beneficjentów projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych “AWIS” z Nowogardu.

Kurs Podstaw Kroju i Szycia

Zrealizowany dla beneficjentów projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych “AWIS” z Nowogardu.

Szkoła dla Rodziców edycja 1

Zrealizowana dla beneficjentów projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy.

Szkoła dla Rodziców edycja 2

Zrealizowana dla beneficjentów projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy.

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie

Realizacja spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ.

Szkolenie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Szkolenie skierowane do Policjantów, pedagogów, rodziców zastępczych, pracowników socjalnych. Tematyką szkolenia były “Negatywne i demoralizujące zachowania młodzieży w Internecie”.

Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci z Rodzin Zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

Warsztaty Artystyczne

Organizacja warsztatów artystycznych dla beneficjentów projektu i ich dzieci dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy.

Gmina Maszewo – Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie

Realizacja projektu “Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego