Szkolenia informatyczne

Szkolenia informatyczne

Realizujemy następującą tematykę szkoleń informatycznych:

  1. Podstawy obsługi komputera, pakietu Office (WORD, EXCEL), internetuszkolenie przygotowane dla osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych które chciałyby nabyć nowe umiejętności i nie być wykluczonym z wirtualnego świata. Szkolenie obejmuje zaznajomienie się z systemem operacyjnym, nabycie umiejętności pisania i redagowania tekstów, obsługę podstaw arkuszu kalkulacyjnego, korzystania z sieci internet, zakładanie poczty e-mail, portale społecznościowe, sklepy internetowe. Posiadamy mobilną pracownię komputerową.
  2. Multimedia w Internecieszkolenie podstawowe dla osób, które chciałyby nauczyć się tworzyć prezentacje multimedialne, nagrywać i edytować filmy oraz udostępniać je na YouTube lub innych portalach w tym społecznościowych, przygotowywać prezentacje dla uczniów, biznesowe, itp.
  3.  Cyberprzemoc i niebezpieczne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie szkolenie skierowane do uczniów, nauczycieli, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą i rodziców, w którym przedstawione są rodzaje aktywności młodych ludzi w internecie (Pinterest, Instagram, Badoo, Snapchat, TIKTOK), zasady działania aplikacji telefonicznych, zagrożenia ze strony internetu. Podczas szkolenia odbiorcy dowiadują się jak nie paść ofiarą przestępstwa oraz jak samemu nie stać się przestępcą. Ukazane są konsekwencje prawne cyberprzemocy, postępowanie sądowe wobec nieletniego sprawcy przestępstwa, podejmowania właściwej interwencji. Słuchacze zaznajomieni zostaną z negatywnymi zjawiskami internetowymi jak: “patostreamy”, cyberbulling, stalking, hejt, rozpoznawać objawy uzależnienia od internetu.

***

Szkolenie prowadzone jest przez dyplomowanego nauczyciela posiadającego wieloletnie doświadczenie podczas realizacji takich szkoleń jak “Senior w sieci” czy szkolenia informatyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ponadto jest osobą pracującą na co dzień z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, realizującą innowacyjne projekty związane z bezpieczeństwem w Sieci, skierowane do młodzieży i dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *