SZKOLENIA


Serdecznie zapraszamy do kontaktu instytucje i stowarzyszenia które chciałyby zorganizować szkolenie dla swoich pracowników i beneficjentów. Pomagamy w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, doborze kadry, dostosowaniu szkolenia do możliwości finansowych i nawiązaniu odpowiednich kontaktów. Zapraszamy do współpracy.

OFERTA SZKOLENIOWA

1. Szkolenia z podstaw obsługi komputera, Multimedialne, Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w Internecie

 


Grudzień 2018

Warsztat Kreatywności jest organizatorem i realizatorem szkolenia dla pracowników Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia przemocy, cyberprzemocy i aktywności dzieci i młodzieży w Internecie oraz postępowania sądowego wobec osób nieletnich którzy popadli w konflikt z prawem.

 

Grudzień 2018

Niezmiernie miło mi poinformować, że Warsztat Kreatywności jest realizatorem kompleksowej usługi warsztatów składających się z 12 spotkań „Szkoły dla rodziców” dla 30 uczestników projektu wraz z otoczeniem w ramach projektu pn. „Razem do celu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy. Dziękujemy za zaufanie.

Październik – listopad 2018

Warsztat Kreatywności był organizatorem szkolenia “Renowacja i stylizacja mebli z elementami sprzedaży tradycyjnej i on-line” dla Stowarzyszenia Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowogardzie, którego celem było wsparcie osób bezrobotnych w nabyciu nowych umiejętności zawodowych. Uczestnicy projektu poznawali techniki sprzedaży, nabywali umiejętności związane z renowacją mebli i decoupage, obsługą kasy fiskalnej. Zdobyte umiejętności beneficjenci mogą wykorzystać nie tylko na rynku pracy, ale także prywatnie. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Nowe Możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączanie społeczne 7.1.

 

Październik – listopad 2018

Warsztat Kreatywności był organizatorem kursu kroju i szycia skierowanego dla osób bezrobotnych – mieszkańców powiatu goleniowskiego. Celem kursu było zdobycie przez beneficjentów umiejętności krawieckich, które uczestnicy mogą wykorzystywać w życiu zawodowym jak i prywatnym. Szkolenie odbywało się w pracowni krawieckiej “Igiełka” w Nowogardzie i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem.Szkolenie zostało zorganizowane dla Stowarzyszenia Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowogardzie w ramach projektu „Nowe Możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 Oś Priorytetowa VII Włączanie społeczne 7.1.