Szkolenia specjalistyczne oparte są na indywidualnej wycenie. Polecamy następujące szkolenia przez nas organizowane:

  1. Szkoła dla rodziców i wychowawców (10 x 90 minut). Cykl zajęć skierowany do rodziców i wychowawców oraz opiekunów (np. rodziców zastępczych) chcących podnieść swoje kompetencje wychowawcze. Poruszane są takie kwestie jak rola kary i nagrody w wychowaniu, motywowania do nauki, radzenia sobie z rywalizacją pomiędzy rodzeństwem, koncepcje wychowania, zagrożenia dla dzieci ze strony współczesnego świata, rozwiązywanie problemów wychowawczych.
  2. Specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, rodzinny dom dziecka i o charakterze pogotowia opiekuńczego (czas trwania 15 x 90 minut lub do uzgodnienia).
  3. Otwarte wykłady dla studentów i absolwentów studiów humanistycznych (pedagogika, resocjalizacja, prawo, itp.) z zakresu roli kuratora sądowego w procesie przeciwdziałaniu demoralizacji nieletnich.
  4. Szkolenia z podnoszenia kompetencji społecznych i rodzicielskich poprzez wspólny udział dzieci i rodziców w warsztatach ukierunkowany na rozwój rodziny.
  5. Szkolenia skierowane do osób bezrobotnych – współpraca z doradcą zawodowym , którego celem jest identyfikacja potrzeb uczestnika, m.in. poprzez zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych. W wyniku poradnictwa zawodowego zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) wskazujący na kierunki rozwoju zawodowego uczestnika. 
  6. Szkolenia z podnoszenia kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i niepełnosprawnych (kurs kroju i szycia, florystyka, renowacja mebli, i inne).
  7. Szkolenia związane z animacją dzieci skierowane do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół podstawowych. Nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego, zabaw plenerowych z wykorzystaniem chusty klanza, animowanie balu dziecięcego, Mikołajek, itp.

W celu uzyskania informacji o specjalistycznym szkoleniu, prosimy o kontakt celem ustalenia indywidualnej wyceny.